DSSCR werd in het leven geroepen om de kwaliteit van stamcelonderzoek te bevorderen en kennis over dit nieuwe onderzoeksveld in Nederland te verspreiden. Naast expertisecentrum wil DSSCR nadrukkelijker gesprekspartner zijn in het politieke debat rond stamcelonderzoek om zodoende invloed uit te oefenen en om de definities in het vak te bewaken.
Buro Reng ontwikkelde de gehele huisstijl voor DSSCR. Een belangrijk onderdeel van de huisstijl is het typografische logo. Het logo visualiseert het delen van cellen, maar ook het delen van informatie en kennis waar DSSCR zich mee bezig houdt. In opdracht van Buro Reng heb ik het typografische logo geanimeerd om deze visualisatie tot leven te brengen.
Meer weten, kennismaken of samenwerken?
Het lijkt mij leuk om af te spreken!
Bel mij op +316 4183 1244 of mail naar hallo@jochem.studio.

Meer projecten

Back to Top