Het Waddengebied is één van de laatste plekken in Europa waar je nog de échte donkerte kunt ervaren. Op een heldere nacht is het daar nog mogelijk om de Melkweg te zien. Om dit op de kaart te zetten starten onder anderen de RUG, verschillende Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer diverse evenementen onder de noemer 'Donkerte van de Wadden'.
Er worden verschillende thema's aangesneden die te maken hebben en in verband staan met de donkerte van de Wadden. Door het beleefbaar maken van de oerkracht van de nacht willen ze bewustwording creëren bij bewoners, recreanten en toeristen. Zo stimuleren ze behoud en versterking van de donkerte in het Waddengebied.
Voor Donkerte van de Wadden heb ik de visuele identiteit en verschillende uitingen ontworpen. Als uitganspunt is gekozen om de kracht en rust van de nacht te benadrukken en uit te stralen. Tegelijkertijd willen we de doelgroep uitnodigen om de donkerte te ervaren, ontdekken, beleven en verkennen.

Door gebruik te maken van het krachtige, uniek ontworpen lettertype en deze te combineren met de sphere en soms een afbeelding onstaat er een herkenbare stijl die past bij de kernwaarden van Donkerte van de Wadden.
Meer weten, kennismaken of samenwerken?
Het lijkt mij leuk om af te spreken!
Bel mij op +316 4183 1244 of mail naar hallo@jochem.studio

Meer projecten

Back to Top